Modelowanie 3D

Modelowanie 3D polega na tworzeniu oraz modyfikowaniu trójwymiarowych obiektów geometrycznych za pomocą specjalnego oprogramowania. W SKAPie używamy do tego programu Siemens NX. Modelowanie w 3D jest potrzebne do zaprezentowania naszych projektów innym członkom koła oraz producentom części. Przedstawienie elementu w formie cyfrowego modelu jest najszybszym sposobem na ustalenie czy znajdzie on zastosowanie w konstrukcji. Ponadto model obiektu może posłużyć do analiz komputerowych pod kątem stawianego oporu powietrza lub wytrzymałości danej części.Modelowania uczymy się częściowo podczas zajęć na uczelni, częściowo od bardziej doświadczonych członków koła na organizowanych przez nich kursach, ale przede wszystkim samemu, wykonując projekty wszelakich pomysłów na usprawnienie pojazdów SKAPu.

Aerodynamika

W SKAP kładziemy duży nacisk na aerodynamikę naszych pojazdów. Dzięki dużej wiedzy nabytej na studiach mamy możliwość dokładnego i skutecznego modelowania przepływów wokół naszych maszyn. W projekcie Orion, dzięki aerodynamicznemu kształtowi uzyskujemy małe opory powietrza, co później przekłada się na wysokie wyniki na zawodach. Przy Perunie rolę gra nie tylko opór ale także siła docisku pojazdu do ziemi, jak i odpowiednie kierowanie strug powietrza służących do chłodzenia silnika i baterii.

Kompozyty

Kompozyty są to nowoczesne materiały o wysokiej wytrzymałości a małej wadze. Duże doświadczenie w pracy z nimi daje nam możliwość tworzenia lekkich struktur, które sprostają wymogom obciążeń. Nasze zaplecze techniczne sprawia że wszystkie elementy kompozytowe wykonujemy sami, maksymalnie wykorzystując ich możliwości. Głównym materiałem, który wykorzystujemy jest włókno węglowe i żywica epoksydowa.

Analiza CFD

Analizy CFD wykonujemy za pomocą pakietu ANSYS w pełnej wersji, dostarczonego nam przez firmę Symkom. Po wykonaniu komputerowego modelu 3D budowanego pojazdu, importujemy jego geometrię przy użyciu modułu SpaceClaim, w programie Fluent tworzymy odpowiednią siatkę i dokonujemy obliczeń. Kształt pojazdu dopracowujemy w iteracyjnym procesie, dążąc do założonych wartości współczynnika siły oporu i siły nośnej, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Po zakończeniu obliczeń, przygotowujemy formy i wykonujemy elementy pojazdu z kompozytów. Stosujemy nowoczesne technologie znane z przemysłu lotniczego czy wyczynowych pojazdów.

Elektronika

Każdy projektowany przez nas układ elektroniczny musi spełniać założenia bezpieczeństwa, w tym wynikające z regulaminu zawodów, na które konstruujemy dany pojazd. Po ich uwzględnieniu i na podstawie sformułowanych założeń, dobieramy parametry komponentów i decydujemy o ich kupnie lub samodzielnym wykonaniu. Wszystkie nasze układy budujemy w oparciu o magistralę CAN, szeroko stosowaną w motoryzacji i lotnictwie. Do tworzenia dokumentacji wykorzystujemy oprogramowanie Multisim, będące częścią pakietu LabView. Posiadamy wyspecjalizowane stanowisko do tworzenia płytek drukowanych i montażu układów, na którym również testujemy autorskie rozwiązania. Ostatni etap procesu stanowi napisanie odpowiednich programów i stworzenie interfejsu użytkownika.

Marketing

Dział Marketingu w SKAPie ma dwa główne zadania: · Budowanie pozytywnego wizerunku koła w społeczności studenckiej · Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami koła. Naszym głównym narzędziem pracy jest facebook, na którym prowadzimy stronę koła. Regularnie wrzucamy tam informacje na temat postępów prac, zdjęcia i relacje z ważnych dla nas wydarzeń czy techniczne ciekawostki. Obecnie stronę obserwuje ponad 2600 osób, a nasze posty regularnie osiągają zasięgi ponad 1500 odbiorców. Z jednej strony, pozwala to nam promować nasze koło wśród studentów i dostarczać im informacji o naszej działalności. Z drugiej strony jest to ciekawa forma dodatkowego kanału marketingowego dla naszych partnerów, dzięki któremu mogą budować rozpoznawalność marki i jej wizerunek wśród studentów. Zajmujemy się także kontaktem i współpracą z firmami zewnętrznymi, w celu pozyskania środków na funkcjonowanie koła. Na nasze końcowe wyniki w dużej mierze wpływają budżety, pozwalające na rozwój naszych pojazdów i zakup części. Oprócz finansowania ze strony Politechniki Warszawskiej współpracujemy dodatkowo z partnerami. Staramy się wypracować najlepsze rozwiązania, pozwalające na skuteczne promowanie naszych partnerów. Członkami działu marketingu są członkowie zespołów pracujących nad pojazdami. Pozwala to przyszłym inżynierom rozwijać kompetencje miękkie, niezwykle przydatne w pracy.