nasz zespół

Wspólnymi siłami projektujemy i budujemy innowacyjne pojazdy, którymi co roku startujemy w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon. Celem zawodów jest przejechanie zadanego dystansu, zużywając jak najmniej paliwa. Do budowy naszych pojazdów wykorzystujemy kompozyt węglowy, który sami laminujemy. Dbamy dosłownie o każdy szczegół i co roku udoskonalamy powstałe już konstrukcje.


Nasz pojazd prototypowy Kropelka pokonał w rekordowym przejeździe 659 km (dystans Rzeszów-Gdańsk) na zaledwie 1 litrze benzyny! Kropelka 2.0, która udział w zawodach zakończyła w zeszłym roku, otrzymała nagrodę specjalną dla najbezpieczniejszego prototypu. Większy pojazd miejski PAKS osiągnął zwycięski wynik  376,46 km (dystans Warszawa-Gdynia) na 1 litrze benzyny! Obecnie rozwijamy następcę PAKSa – jedyny w Polsce w tej klasie napędowej pojazd miejski Orion. Pierwszy wynik Oriona na Shell Eco-marathon Europe 2019 to 188 km/l i 2 miejsce wśród pojazdów napędzanych benzyną!

Zaraz po powrocie z zawodów bierzemy się do pracy. Zbieramy nowe pomysły, szukamy funduszy i wracamy do warsztatu. Kilkadziesiąt osób spędza łącznie tysiące godzin projektując i wykonując poszczególne części pojazdów czy też dbając  o wizerunek i finansowanie Koła. Nie działamy sami – przy realizacji niektórych projektów współpracujemy z innymi kołami. Stanowiliśmy część zespołu budującego elektryczny bolid dla osoby niepełnosprawnej – eMaksPower, który miał swoją oficjalną premierę 6 grudnia 2019r. Nasi członkowie współtworzyli też Hyperloop University Team i reprezentowali go na zawodach w USA.

Każdy lubi poczuć dreszczyk emocji, prawda? My też chcemy się ścigać, dlatego pracujemy nad Perunem -  elektrycznym motocyklem na zawody Moto Student. Pierwszy start w tej zupełnie nowej dla nas konkurencji jesienią 2020 roku.

SKAP to przede wszystkim ogromne możliwości rozwoju, zdobycia ciekawych doświadczeń i poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nasi członkowie mają okazję rozwijać się w kierunkach takich jak: aerodynamika, technologia kompozytów, elektronika, mechanika, projektowanie 3D, analizy CFD, a także marketing i PR.

 

(Student Association for Vehicle Aerodynamics)

Together we design and build cutting-edge vehicles to compete in an international competition called Shell Eco-marathon. Its objective - to complete 
a number of laps around the track using as little fuel as possible. We make our vehicles of carbon fibre, which we laminate ourselves. We pay great attention to every detail and improve our projects year after year. In its best run Kropelka – our Prototype vehicle – covered 659 km on just 1 litre of gasolineKropelka 2.0 which had its last start in 2018 received the Safety Award. Our bigger UrbanConcept vehicle – PAKS – achieved 376,46 km on 1 litre of gasoline and won the competition! Currently we are developing a new UrbanConcept vehicle – the only one in Poland in this energy category – Orion. Its first result during Shell Eco-marathon Europe 2019 was 188 km/l and the second place among gasoline – powered vehicles!

Right after arriving back from the competition we get back to business. We gather new ideas, look for funds and get back in the workshop. Several dozen people spend altogether thousands of hours designing and making parts for the vehicles or taking care of our association’s image and finances. We do not work alone – some of our projects are developed in collaboration with other student associations. As a part of the eMaksPower team we made an electric bolide for a disabled driver, which had its official premiere on December 6th 2019. Our members also contributed to the Hyperloop University Team and represented it on a competition in the USA.

Everyone surely loves the rush of adrenaline! We want to race too and that is why we went for a totally new challenge – we are working on Perun - an electric motorbike for the MotoStudent competition with our first start scheduled for autumn 2020.

SKAP is, first and foremost, an opportunity for personal advancement, a way to gain unique experience and meet fantastic people with similar passions. Our members have a chance to progress not only in such fields as: aerodynamics, composite technology, electronics, mechanical design, 3D design and CFD analyses, but also marketing and PR.