Międzynarodowe zawody MotoStudent organizowane przez Moto Engineering Foundation oraz TechnoPark MotorLand skupiają uniwersyteckie drużyny z całego świata. Ich celem jest stworzenie atmosfery rywalizacji pozwalającej studentom na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym zespoły mają za zadanie zaprojektować spalinowy (kategoria Petrol) lub elektryczny (kategoria Electric, w której startuje SKAP) motocykl wyścigowy, przygotować kompletną dokumentację budowanego prototypu oraz biznesplan dla zespołu wyścigowego. Organizatorzy zapewniają podstawowe komponenty: silnik, zaciski hamulcowe, opony (takie same dla wszystkich drużyn w danej kategorii), co sprzyja wyrównanej rywalizacji, skupionej na umiejętnościach inżynierskich. Dokumentację przesyła się etapami w określonych terminach. W końcowych fazach pierwszego etapu należy przedstawić zdjęcia i filmy z testów całego motocykla i jego poszczególnych elementów, np. baterii i ramy. Projekt procesu testowania i walidacji przyjętych rozwiązań również trzeba wcześniej samodzielnie opracować.

Biznesplan układa się dla startów budowanym motocyklem w serii sześciu wyścigów na różnych kontynentach, z których tylko ostatni – na torze Motorland Aragòn FIM – odbywa się naprawdę. Zespół wyścigowy tworzą u nas członkowie SKAPu zaangażowani w projekt. Organizatorzy wymagają zaplanowania wydatków i znalezienia źródeł finansowania pozwalających na ich pokrycie.

Znaczną część oceny stanowi również innowacyjność projektu. Każda drużyna musi przedstawić przynajmniej jedną innowację – rozwiązanie niestosowane wcześniej w motocyklach sportowych lub nowatorskie połączenie już istniejących technologii. Za najlepszą innowację przyznawana jest specjalna nagroda, podobnie jak za najlepszy projekt motocykla oraz najlepszy sumaryczny wynik w całym pierwszym etapie.

Drugi etap konkursu to prezentacja motocykla przed komisją konkursową oraz rywalizacja na torze. Przed dopuszczeniem do startu każdy motocykl musi przejść kontrolę techniczną. Po niej przeprowadza się próby dynamiczne: przyspieszenia, hamowania, prędkości maksymalnej, sprawnościową (gymkhana) i regularności czasu przejazdu okrążenia. Zawody kończy wyścig poprzedzony kwalifikacjami.